N U S A N T A R A


Lari sendiri itu berat,
dengan bersama jadinya semangat.
Menata niat itu berat,
dengan cara dilafalkan jadinya kuat.
Dzikir sendiri itu berat,
dengan jamaah insyaallah sampai kiamat.
Mencintai Nabi itu berat,
dengan perayaan maulid insyaallah mendapat syafaat.
Berdoa sendiri itu berat,
tawassul bersama kiai insyaallah cara yang tepat
Merapatkan shaf itu kesempurnaan shalat,
‘mengganggu konsentrasi’ dengan cara ndusel sikile tanggane itu kurang tepat.
Memahami Nusantara itu berat,
bersama kiai, santri dan tentara,
insya allah mendapat berkat.

Post a Comment

0 Comments