CanduRasa nyaman menjadi ujian yang menaklukkan banyak orang. Ketika rasa nyaman telah menyelimuti benak seseorang, maka waktulah yang akan menghantarkannya menuju kehancuran. Kehilangan kewaspadaan diri terhadap segala upaya pelemahan kekuatan harus diwaspadai oleh setiap individu. Semua bidang memerlukan mawas diri agar senantiasa terhindar dari lubang kehancuran. Kesadaran diri mutlak diperlukan untuk meningkatkan rasa kewaspadaan, dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin maka tidak ada ceritanya muncul rasa kekhawatiran terhadap masa depan.

Perjalanan hari ini sepenuhnya dalam bingkai keilmuwan. Sambil sesekali bercengkerama dengan sahabat-sahabat seperjuangan, saya menikmati hidangan intelektual yang disajikan beberapa narasumber. Sejak pagi dibangku kuliah hingga dilanjut ke Rumah Bahasa Surabaya hingga malam.

Sementara itu, ditengah-tengah keasyikan menikmati makanan otak, saya mengerahkan daya upaya untuk mengorginisir masa. Merupakan salah satu keilmuan yang harus dicoba. Asyik memang bergelut dengan berjuta pemikiran berbeda dari tiap individu, ada sindrom semacam nikotin.

Ponpes Darul Arqam
Rabu, 4 Maret 2015

Post a Comment

0 Comments