M E S I A S


Yesus
Dialah Kristus
Sang junjungan
Penyelamat akhir zaman
Penerima Injil sebagai pedoman

Kesejahteraan bersamanya
Pada hari kelahiran
Keselamatan bersamanya
Pada hari peristirahatan
Kebahagiaan bersamanya
Pada hari kebangkitan

Ruhul Qudus
Terlahir dari wanita suci
Yang senantiasa menjaga diri
Yang selalu berbakti kepada orang tua
Dialah Maria

Haleluya
Segala puji bagi Allah
Dialah Yang Mahaesa
Dialah tempat meminta
Mahasuci Dia
Tidak ada yang setara dengan-Nya
Dia tidak beranak
Tidak pula diperanakkan
Dan Muhammad utusan-Nya

Post a Comment

0 Comments