Keluarga


Harta yang paling berharga adalah k e l u a r g a
Istana yang paling indah adalah k e l u a r g a
Puisi yang paling bermakna adalah k e l u a r g a
Mutiara tiada tara adalah k e l u a r g a
          Selamat pagi Mama, selamat pagi Abah
          Mentari hari ini berseri indah
Selamat pagi Mama, selamat pagi Abah
Sumpah saksi perkasa
Dari kami putra-putri yang siap berbakti
Harta yang paling berharga adalah k e l u a r g a
Istana yang paling indah adalah k e l u a r g a
Puisi yang paling bermakna adalah k e l u a r g a
Mutiara tiada tara adalah k e l u a r g a
Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah
          Mentari hari ini berseri indah
Terima kasih Emak, terima kasih Abah
Sumpah saksi perkasa
Dari kami putra-putri yang siap berbakti
         
Surabaya, 6 April 2015

No comments:

Post a Comment

SUBSCRIBE & FOLLOW